10 ÅRS
BRANSJEERFARING
FOKUS PÅ KVALITET

HVEM ER VI

Weda Renhold AS er et lokalt renholds- og vedlikeholdsbyrå i Sandnes, etablert i 2008. Kundene våre er offentlige og private virksomheter fra Jæren i sør til Stavanger i nord. Mange har vært med oss i over flere år, noe vi setter stor pris på.


HØY KVALITET. Vi legger flid i arbeidet. Ethvert oppdrag skal være minst like godt utført som det forrige. Visjonen er at kundene skal assosiere oss med høy kvalitet, punktlighet og fleksibilitet. I Weda Renhold er det like selvsagt å stelle godt med egne folk som med kundene våre. Trivsel avler arbeidsglede og forebygger sykdom og sykefravær, noe både vi og kundene våre tjener på. Vi har et stabilt og godt arbeidslag, der mange har vært med oss over tid, og der det er om å gjøre sitt ytterste.


LOVPÅLAGT INNEN RENHOLD. Weda Renhold er et godkjent renholdsforetak, noe som betyr at de ansatte har ansettelseskontrakt, lønn i forhold til tariff, lovpålagt forsikring, uniform, ID-kort og taushetsplikt.


OPERATIVE LEDERE. For ytterligere å sikre kvaliteten, bidrar også lederne våre i det operative arbeidet med sin faglige kompetanse og mangeårige bransjeerfaring. Daglig leder, Anne Karin Hafver, som også har eierandeler i Weda Renhold, er ofte ”i felten” og har dessuten rekruttert flere av våre dyktige renholdsmedarbeidere.


PRISING. Weda Renhold opererer med konkurransedyktige priser og er fleksible med hensyn til omfang og innhold i ethvert oppdrag.

"STÅ PÅ" ARBEIDSKRAFT - NÅR DU TRENGER DET


 

As a complete audio recording and editing tool, view web site there are countless other uses, such as having adults record stories and messages for the little ones in their lives to listen to.